zh-min-nan.wikipedia.org

Statistics on recent changes

ViewsUsersEditsRevertsDiffVolumeSizeTitle
23400Thâu-ia̍h
18187637631.4 kPang-kok
2013-8248241.7 kKok-ka
1012777777Lūi-pia̍t:Má-lêng-chî
411319319319Chhá (chú-chia̍h)
512787878Lūi-pia̍t:Hô-pêng tiâu-iok
411368368368Hô-pêng tiâu-iok
3119595395Kok-ka (khu-pia̍t)
811262677Lūi-pia̍t:Han-chî
5115454323Tōa Pak-hng Chiàn-cheng
6113333902Má-lêng-chî
1211-33332 kN̂g Bûn-hiông (chèng-tī-ka)
41127271.7 kHan-chî
311-3737467Yoon Se-ah
11-3030803Nova Odessa
511-11154Han-chî-chhiam
11-2222696Sapopema (Paraná)
11-2121689Pirajuí
11767676Lō͘ se a Soviet Liân pang Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11767676Lō͘sea Soviet Liânpang Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11666666Byelorussia Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11666666Byelorussia Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11626262Kirghiz Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11616161Latvia Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11616161Latvia Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11626262Estonia Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11616161Kazakh Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11626262Estonia Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11616161Kazakh Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11626262Turkmen Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11626262Ukraina Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11626262Ukraina Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11626262Turkmen Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11636363Moldavia Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11626262Lietuva Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11636363Moldavia Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11626262Lietuva Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11626262Kirghiz Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11606060Uzbek Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11606060Uzbek Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11606060Tajik Soviet Siāhoēchúgī Kiōnghôkok
11606060Tajik Soviet Siā hoē chú gī Kiōng hô kok
11585858Friedrich 3sè (Sînsèng Lômá Tèkok)
11585858Friedrich 3 sè (Sîn sèng Lô má Tè kok)
11565656Leopold 2 sè (Sîn sèng Lô má Tè kok)
11565656Leopold 1sè (Sînsèng Lômá Tèkok)
11565656Leopold 2sè (Sînsèng Lômá Tèkok)
11565656Leopold 1 sè (Sîn sèng Lô má Tè kok)
11878787Au chiu Stalin Chú gī kap Nazi Chú gī Siū hāi chiá Kì liām ji̍t
11878787Auchiu Stalin Chúgī kap Nazi Chúgī Siūhāichiá Kìliāmji̍t
11424242Sîn sèng Lô má Hông tè
11424242Sînsèng Lômá Hôngtè
11404040Charles 3 sè (Tang Frank)
11404040Charles 3sè (Tang Frank)
11353535Württemberg Ông kok
11353535Württemberg Ôngkok
11353535So͘ liân pang hoāi
11727272Diocletianus íchêng ê Lômá sénghūn lia̍ttoaⁿ
11363636Phó͘Ò Chiàncheng
11363636Phó͘ Ò Chiàn cheng
11727272Diocletianus í chêng ê Lô má séng hūn lia̍t toaⁿ
11353535So͘liân panghoāi
11333333Tekìchì Tèkok
11333333Karl 4sè Tēchì
11333333Karl 4 sè Tē chì
11333333Tèkok Siúsiòng
11343434Pho lân ê Hun koah
11333333Tè kok Siú siòng
11343434Pholân ê Hunkoah
11333333Tek ì chì Tè kok
11686868Lâm Slav Siāhoēchúgī Liânpang Kiōnghôkok
11323232Paktek Pangliân
11323232Pak tek Pang liân
11313131Tek kok thóng it
11313131Hannover Ôngkok
11313131Hannover Ông kok
11686868Lâm Slav Siā hoē chú gī Liân pang Kiōng hô kok
11313131Tekkok thóngit
11292929Ferdinand 3 sè
11292929Ferdinand 3sè
11292929Ferdinand 2 sè
11303030Maximilian 2 sè
11676767Tāi Britain kap Àinílân ê Liânha̍p Ôngkok
11303030Maximilian 1 sè
11303030Maximilian 1sè
11292929Friedrich 2 sè
11292929Friedrich 2sè
11292929Ferdinand 2sè
11676767Tāi Britain kap Ài ní lân ê Liân ha̍p Ông kok
11303030Maximilian 2sè
11303030Hannover Ông ka
11303030Hannover Ôngka
11292929Bayern Ông kok
11292929Bayern Ôngkok
11292929Ferdinand 1 sè
11292929Tek ì chì Kok
11303030Tāisiokchheng
11303030Tāi siok chheng
11292929Friedrich 1sè
11292929Tekìchì Kok
11292929Friedrich 1 sè
11292929Ferdinand 1sè
11282828Heinrich 6sè
11282828Heinrich 5 sè
11272727Tiong sè kí
11282828Heinrich 4 sè
11282828Heinrich 6 sè
11272727Charles 2 sè
11282828Heinrich 7 sè
11282828Heinrich 7sè
11282828Heinrich 4sè
11272727Tiongsèkí
11282828Heinrich 5sè
11282828Berengar 1sè
11272727Charles 2sè
11282828Heinrich 2sè
11282828Heinrich 2 sè
11282828Heinrich 3 sè
11282828Berengar 1 sè
11282828Heinrich 3sè
11252525Franz 2sè
11242424Karl 4sè
11242424Karl 4 sè
11242424Karl 6 sè
11262626Joseph 2 sè
11242424Karl 6sè
11252525Franz 1 sè
11242424Karl 7sè
11252525Franz 1sè
11252525Franz 2 sè
11262626Joseph 1sè
11262626Joseph 2sè
11262626Joseph 1 sè
11262626Ludwig 4sè
11262626Ludwig 4 sè
11262626Nazi Tek kok
11262626Nazi Tekkok
11262626Ludwig 3 sè
11262626Ludwig 3sè
11262626Lothar 3sè
11262626Lothar 3 sè
11252525Louis 1sè
11252525Louis 1 sè
11262626Rudolf 2 sè
11262626Rudolf 2sè
11242424Otto 1 sè
11242424Otto 2 sè
11242424Karl 7 sè
11242424Otto 2sè
11262626Konrad 2sè
Graphique des modifications pour les dernières 24 heures
Graphique des utilisateurs pour les dernières 24 heures
Graphique des espaces de noms pour les dernières 24 heures