zh-min-nan.wikipedia.org

Statistics on recent changes

ViewsUsersEditsRevertsDiffVolumeSizeTitle
489153503665 kThâu-ia̍h
5224.7 k4.6 k6.5 kIōng-chiá:S205643
8243 k3.2 k2.9 kPang-bô͘:Wikipedia's sister projects
2122-123766Kán Hok-hui
1015724724808Pang-bô͘:Main Page banner
411-3.3 k3.2 k51Pang-bô͘:WikipediaSister
813499501499Pang-bô͘:Otd/format
211-5.1 k4.9 k43Pang-bô͘:Wikipedialang
5168508501007Chia̍p-an-te̍k
5111.5 k1.4 k1.4 kTiong-Eng Liân-ha̍p Seng-bêng
16110451569451Pang-bô͘:Hàn-jī bûn-chiuⁿ
2313594602594Elon Musk
1514646650646Jan Masaryk
2012324432Lūi-pia̍t:Tong-nî ê kin-á-ji̍t
512812812812Lâu Kim-piau
411953953953Tiong-Phû Liân-ha̍p Seng-bêng
1199805Nuquí
2411242242130 kWikipedia:Chhiū-á-kha
6113.1 k3 k3 kPang-bô͘:Wikipedia languages
4411882.9 kWikipedia
11272272272Iōng-chiá thó-lūn:Liongbahru
1914971313.1 kKhó͘ Oán-tong
5122052051.2 kPang-bô͘:Thâu-ia̍h/Jī-bó sek-ín
611761761761Kong-kiōng thih-bé
11929292Pang-bô͘ thó-lūn:Hàn-jī bûn-chiuⁿ
111211211211Pang-bô͘:Otd/format/doc
311318318318Te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu
413929292Lūi-pia̍t:Kong-kiōng thih-bé
411404040Lūi-pia̍t:Tong-nî ê kin-á-ji̍t (5 goe̍h)
11441.1 kCrucoli
413616361Lūi-pia̍t:Chhut-cho͘
211404040Lūi-pia̍t:Tong-nî ê kin-á-ji̍t (12 goe̍h)
211282863Lūi-pia̍t:Thâu-ia̍h ê pang-bô͘
111434343Lūi-pia̍t:Tong-nî ê kin-á-ji̍t (1 goe̍h)
111404040Lūi-pia̍t:Tong-nî ê kin-á-ji̍t (4 goe̍h)
111404040Lūi-pia̍t:Tong-nî ê kin-á-ji̍t (11 goe̍h)
111404040Lūi-pia̍t:Tong-nî ê kin-á-ji̍t (7 goe̍h)
111404040Lūi-pia̍t:Tong-nî ê kin-á-ji̍t (9 goe̍h)
111404040Lūi-pia̍t:Tong-nî ê kin-á-ji̍t (2 goe̍h)
111404040Lūi-pia̍t:Tong-nî ê kin-á-ji̍t (6 goe̍h)
111404040Lūi-pia̍t:Tong-nî ê kin-á-ji̍t (3 goe̍h)
111404040Lūi-pia̍t:Tong-nî ê kin-á-ji̍t (10 goe̍h)
111404040Lūi-pia̍t:Tong-nî ê kin-á-ji̍t (8 goe̍h)
211329329329Hù-chóng-thóng
111323232Lūi-pia̍t:Thâu-ia̍h
6113535501K-pop
1111941Choachí
1111946Chocontá
1111920El Peñón (Cundinamarca)
1111960Facatativá
1111941Fómeque
31188890Forró (Magyar)
21188967Hàn-jī
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 11 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 30 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 28 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 26 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 27 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 12 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 29 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 17 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 15 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 16 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 25 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 14 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 13 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 18 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 12 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 21 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 16 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 20 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 11 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 18 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 14 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 19 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 22 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 23 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 15 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 13 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 17 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 24 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 19 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 29 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 20 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 28 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 30 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 29 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 21 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 19 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 18 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 13 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 11 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 14 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 15 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 17 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 16 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 12 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 22 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 25 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 26 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 24 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 23 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 21 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 22 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 27 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 26 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 24 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 23 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 28 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 27 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 20 hō
11515515515Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 25 hō
11514514514Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 10 hō
11513513513Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 31 hō
11514514514Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 10 hō
11514514514Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 31 hō
11514514514Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 10 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 7 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 8 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 2 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 5 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 6 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 4 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 3 hō
11512512512Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 9 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 2 hō
11512512512Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/11 goe̍h 1 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 4 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 1 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 5 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 5 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 6 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 7 hō
11512512512Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 9 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 8 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 3 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 4 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 8 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 7 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 6 hō
11512512512Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/10 goe̍h 9 hō
11511511511Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/12 goe̍h 2 hō
11510510510Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/7 goe̍h 11 hō
11510510510Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/7 goe̍h 16 hō
11510510510Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/7 goe̍h 13 hō
11510510510Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/7 goe̍h 14 hō
11510510510Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/7 goe̍h 15 hō
11510510510Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/7 goe̍h 12 hō
11510510510Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/7 goe̍h 23 hō
11510510510Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/7 goe̍h 24 hō
Graphique des modifications pour les dernières 24 heures
Graphique des utilisateurs pour les dernières 24 heures
Graphique des espaces de noms pour les dernières 24 heures